» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова у Библиотеци „Димитрије Туцовић” из Лазаревца

Акти Града
3

Одлука о буџету градске општине Лазаревац за 2012. годину

Акти градских општина Лазаревац
13

Решење о престанку мандата члана Већа градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
13

Решење о избору члана Већа градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
13

Решење о престанку дужности члана Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
13

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
14

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о цени услуге грејања које пружа ЈП „Топлификација”, Лазаревац, са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
15

Одлука о ребалансу буџета градске општине Младеновац за 2011. годину

Акти градских општина Младеновац
21

Одлука о буџету градске општине Младеновац за 2012. годину

Акти градских општина Младеновац
30

Одлука о измени Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из буџета градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
30

Седма одлука о ребалансу буџета градске општине Обреновац за 2011. годину

Акти градских општина Обреновац
31

Одлука о буџету градске општине Обеновац за 2012. годину

Акти градских општина Обреновац
38

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
39

Одлука

Акти градских општина Обреновац
39

Решење о утврђивању престанка функције заменика председника градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
39

Решење о другој измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Обреновац у сталном саставу

Акти градских општина Обреновац
39

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о зонирању и утврђивању висине закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац