» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о буџету градске општине Врачар за 2012. годину

Акти градских општина Врачар
8

Одлука о држању кућних љубимаца на територији градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
10

Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије градске општине Врачар у сталном саставу 10 Решење о именовању заменика члана Изборне комисије градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
10

Решење о разрешењу члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
10

Решење о разрешењу члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
10

Решење о именовању члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
11

Решење о именовању члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
11

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
11

Решење о именовању председника Надзорног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
11

Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
11

Решење о именовању члана Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
12

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд

Акти градских општина Врачар
12

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд

Акти градских општина Врачар
12

Решење о именовању заменика председника Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд

Акти градских општина Врачар
12

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Установе рекреативно-образовни центар „Врачар”,Београд

Акти градских општина Врачар
13

Решење о именовању члана Управног одбора Установе рекреативно-образовни центар „Врачар”,Београд

Акти градских општина Врачар
13

Одлука о буџету градске општине Звездара за 2012. годину

Акти градских општина Звездара
21

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
21

Одлука о буџету градске општине Земун за 2012. годину

Акти градских општина Земун
34

Одлука о потврђивању чланства градске општине Земун у Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије

Акти градских општина Земун
35

Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Земун 34 Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Земун

Акти градских општина Земун
35

Решење о престанку функције заменика јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
35

Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице Батајница

Акти градских општина Земун
35

Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице Угриновци

Акти градских општина Земун
36

Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице Нова Галеника

Акти градских општина Земун
36

Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице Земун поље

Акти градских општина Земун
36

Одлука о буџету градске општине Чукарица за 2012. годину

Акти градских општина Чукарица
41

Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
41

Решење о именовању заменика члана Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
41

Одлука о четвртој измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2011. годину

Акти градских општина Сопот
45

Одлука о буџету градске општине Сопот за 2012. годину

Акти градских општина Сопот
48

Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
48

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Сопот