» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
4

Одлука о буџету градске оштине Нови Београд за 2012. годину

Акти градских општина Нови Београд
11

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
11

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
11

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
12

Одлука о буџету градске општине Палилула за 2012. годину

Акти градских општина Палилула
21

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
21

Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
24

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за градску општину Палилула „Палилула – инвест”

Акти градских општина Палилула
25

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа градске општине Палилула Зорану Недићу због поднете оставке

Акти градских општина Палилула
25

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа градске општине Палилула Бранку Божићу због поднете оставке

Акти градских општина Палилула
25

Решење о избору члана Већа градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
25

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Палилула у сталном саставу

Акти градских општина Палилула
26

Решење о именовању директора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
26

Одлука о буџету општине Гроцка за 2012. годину

Акти градских општина Гроцка
33

Одлука о промени Статута градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
33

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка о повећању цена услуга са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Гроцка