» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о другом ребалансу буџета градске општине Вождовац за 2011. годину

Акти градских општина Вождовац
6

Одлука о буџету градске општине Вождовац за 2012. годину

Акти градских општина Вождовац
10

Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Вождовац
11

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора ЈП „Пословни простор Вождовац” 10 Решење о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
11

Решење о измени Решења о разрешењу и избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Сива стена, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Рипањ и Медаковић III

Акти градских општина Вождовац
11

Одлука о ребалансу буџета градске општине Раковица за 2011. годину

Акти градских општина Раковица
14

Одлука о буџету градске општине Раковица за 2012. годину

Акти градских општина Раковица
21

Одлука о задуживању градске општине Раковица за финансирање инвестиционих расхода

Акти градских општина Раковица
22

Одлука о задуживању градске општине Раковица за финансирање дефицита текуће ликвидности 22 Одлука о одобравању Програма гасификације широке потрошње на територији градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
22

Одлука о потврђивању чланства градске општине Раковица у Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије

Акти градских општина Раковица
23

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица” о преносу удела Привредног друштва „Спортски центар Раковица” Скупштини градске општине Раковица 23 Закључак о приступању промени Статута градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
23

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2011. годину

Акти градских општина Савски венац
34

Одлука о буџету градске општине Савски венац за 2012. годину

Акти градских општина Савски венац
46

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
46

Одлука о буџету градске општине Стари град за 2012. годину

Акти градских општина Стари град
56

Решење о изменама и допунама Решења о именовању Изборне комисије градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
57

Одлука о ребалансу буџета градске општине Барајево за 2011. годину

Акти градских општина Барајево
61

Одлука о прихватању Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Привредно друштво регионални центар за управљање отпадом „ЕКО – TАМНАВА” д.о.о. Уб

Акти градских општина Барајево
62

Програм давања у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини за 2012. годину

Акти градских општина Барајево
62

План места за постављање објеката, односно средстава за оглашавање на јавним површинама на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
64

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за културу Барајево са Одлуком

Акти градских општина Барајево
66

Одлука о поступку, спровођењу и садржини јавног конкурса као и мерилима за вредновање критеријума и другим питањима за спровођење јавног конкурса

Акти градских општина Барајево
66

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2011. годину

Акти градских општина Сурчин
73

Одлука о буџету градске општине Сурчин за 2012. годину

Акти градских општина Сурчин
80

Одлука о измени Одлуке о оснивању месних заједница Радиофар и Нови Сурчин

Акти градских општина Сурчин
80

Одлука о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у градској општини Сурчин

Акти градских општина Сурчин
81

Одлука о измени Одлуке о именовању чланова савета месних заједница на подручју градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
81

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2012. годину

Акти градских општина Сурчин
81

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање пољопривредних делатности и занатских услуга „Аграр – Сурчин” за 2012. годину

Акти градских општина Сурчин
82

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова информисања за 2012. годину

Акти градских општина Сурчин
82

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуције гаса за 2012. годину

Акти градских општина Сурчин
82

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта за 2012. годину

Акти градских општина Сурчин
82

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области туризма за 2012. годину

Акти градских општина Сурчин