» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Измене и допуне Посебног колективног уговора за комунална предузећа града Београда

Акти Града
2

Правилник о измени и допуни Правилника о поступку јавних набавки мале вредности

Акти Града
3

Показатељ раста цена на мало у мају 2004. године

Акти Града
3

Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве

Акти градских општина Раковица
3

Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве

Акти градских општина Раковица
3

Одлука о Завршном рачуну буџета општине Барајево за 2003. годину

Акти градских општина Барајево
4

Одлука о утврђивању празника општине Барајево и славе општине Барајево

Акти градских општина Барајево
4

Решење о давању сагласности на План рада и План прихода и расхода Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” – Лазаревац за 2004. годину

Акти градских општина Лазаревац
5

Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила

Акти градских општина Младеновац
5

План о измени Плана постављања привремених објеката на јавним површинама на територији општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
5

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
5

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Младеновац” о измени и допуни Статута ЈКП „Младеновац”

Акти градских општина Младеновац
6

Одлука о измени и допуни члана 14. Статута Јавног комуналног предузећа „Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
6

Исправка Одлуке о делимичном стављању ван снаге одлука Скупштине општине Савски венац које се односе на надзиђивање, претварање и припајање заједничких просторија суседним просторијама на територији општине Савски венац

Исправкe