» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Решење о измени Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
2

Ценовник за чување принудно уклоњених пловила

Акти Града
2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у блоку између улица: Благоја Паровића, Пожешке, Београдског батаљона и Орфелинове, градска општина Чукарица

Акти Града
5

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом на углу улица: Чингријине и Војводе Симе Поповића, градска општина Звездара 3 Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између улица: Раблеове, Матице српске и 16. октобра у Миријеву, градска општина Звездара

Акти Града
6

Одлука о измени Одлуке о зонирању и утврђивању висине закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
6

Одлука о именовању директора

Акти јавних комуналних предузећа