» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

План детаљне регулације подручја градске парк-шуме Звездара – општина Звездара

Акти Града
32

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Југословенском драмском позоришту из Београда, ул. Краља Милана бр. 50

Акти Града
32

Правилник о изменама и допунама Правилника о службеним легитимацијама инспектора запослених у Градској управи града Београда

Акти Града
34

Пословник о раду Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
36

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2012. годину

Акти градских општина Палилула
44

Одлука о задуживању градске општине Палилула за финансирање капиталних инвестиционих радова 44 Одлука о усвајању Стратегије локалног одрживог развоја градске општине Палилула 2012–2022. година

Акти градских општина Палилула
44

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Палилула у сталном саставу

Акти градских општина Палилула
45

Одлука о промени Статута градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
45

Одлука о ребалансу буџета градске општине Раковица за 2012. годину

Акти градских општина Раковица
49

Одлука о задуживању градске општине Раковица за финансирање инвестиционих расхода

Акти градских општина Раковица
49

Одлука о промени правне форме

Акти градских општина Раковица
49

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању привредног друштва

Акти градских општина Раковица
53

Решење о измени и допуни Решења о именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Раковица
54

Решење о именовању директора ЈП „Спортски центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
54

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора ЈП „Спортски центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
54

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Спортски центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
54

Решење о давању сагласности на Статут ЈП „Спортски центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
55

Одлука о оснивању Јавног предузећа „Спортски центар Раковица” (пречишћен текст)

Акти градских општина Раковица