» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Решење о одређивању бирачких места за избор одборника у Скупштину градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа „ Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
5

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
6

Решење о одређивању бирачких места за избор одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
14

Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
14

Решење о именовању заменика члана Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
15

Решење о разрешењу председника Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
15

Решење о разрешењу чланова Већа градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
15

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
15

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
15

Решење о разрешењу помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцији гаса

Акти градских општина Сурчин
16

Решење о именовању помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцији гаса

Акти градских општина Сурчин
16

Решење о разрешењу заменика директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
16

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Аграр-Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
17

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за обављање послова информисања 16 Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова информисања 17 Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцији гаса

Акти градских општина Сурчин
17

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
17

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
18

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта

Акти градских општина Сурчин
18

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта

Акти градских општина Сурчин
18

Решење о избору председника Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
18

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
18

Решење о разрешењу заменика председника градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
19

Решење о избору заменика председника градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин