» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Закључак о приступању изради Статута града Београда

Акти Града
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о радном времену у одређеним делатностима и на одређеним пословима на територији града Београда

Акти Града
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
3

Одлука о измени и допуни Одлуке о општинским административним таксама

Акти Града
4

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању назива и обележавању улица, тргова и зграда на територији града Београда

Акти Града
5

Одлука о припремању Плана детаљне регулације за изградњу дела градског гасовода од улице Вељка Лукића Курјака (прикључак за МРС „Црвена звезда” до Мостара са прикључним гасоводима за МРС „КБЦ Србија” и МРС „БИП – Мостар”

Акти Града
6

Одлука о подизању споменика Ћирилу и Методију у Београду

Акти Града
6

Одлука о подизању реплике бисте Александра Обреновића у Београду

Акти Града
7

Измена и допуна Плана постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подруч је општине Нови Београд

Акти Града
8

План детаљне регулације дела централне зоне, просторне целине уз Булевар краља Александра, између улица Булевар краља Александра, Живка Давидовића, Кружног пута, приступних саобраћајница Нова 1 (улица Кнеза Мутимира) и Нова 2 и Устаничке – подручје блокова Е10 и Е11 (део)

Акти Града
25

План детаљне регулације за блок између улица Санџачке, Венчачке и Солунских бораца у Жаркову

Акти Града
31

План детаљне регулације централне зоне – Просторне целине 11 блокова између улица: Француске, Ђуре Ђаковића, Кнежпољске и границе дела лучног привредног подручја – општине Стари град

Акти Града
48

Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине града Београда Новици Тодоровићу 540

Акти Града
48

Решење о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних школа

Акти Града
49

Решење о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју средњих школа

Акти Града
52

Правилник о измени и допуни Правилника о поступку јавних набавки

Акти Града
53

Измене и допуне социјалног програма за запослене у јавним комуналних предузећима чији је оснивач град Београд у процесу реструктурирања предузећ а и припреме за приватизацију

Акти Града
61

Закључак о изменама и допунама Интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града
61

Решење о допуни Решења о оснивању јавног предузећа

Акти градских општина Звездара
61

Решење о измени Решења о именовању општинске изборне комисије

Акти градских општина Раковица
62

Правилник о допуни Правилника о величини, изгледу и другим условима за постављање летњих башти у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац