» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Решење о давању сагласности Јавном водопривредном предузећу „Београдводе” на Одлуку о начину одређивања стварних трошкова у поступку вршења овлашћења са Одлуком

Акти Града
2

Решење о давању сагласности Јавном водопривредном предузећу „Београдводе” на Одлуку о допуни ценовника услуга превоза преко Дунава са Одлуком

Акти Града
3

Одлука о поништењу Одлуке о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица I број 020-4/2012 од 10. фебруара 2012. године

Акти градских општина Вождовац
3

Пословник Општинске изборне комисије општине Барајево

Акти градских општина Барајево
6

Упутство за спровођење избора одборника у Скупштини градске општине Барајево са обрасцима

Акти градских општина Барајево
37

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Гроцка у сталном саставу

Акти градских општина Гроцка
37

Одлука о првој измени Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
38

Решење о разрешењу дужности јавног правобраниоца градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
38

Решење о четвртој измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Обреновац у сталном саставу

Акти градских општина Обреновац
38

Решење о давању сагласности на четврту измену Статута Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
39

Исправка Одлуке о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине града Београда, који су расписани за 6. мај 2012. године

Исправкe
39

Исправка Решења о разрешењу члана Школског одбора Грађевинско-техничке школе, Београд

Исправкe
39

Исправка Решења о именовању члана Школског одбора Грађевинско-техничке школе, Београд

Исправкe
39

Исправка Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Миодраг Матић”, Београд 39 Исправка Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Миодраг Матић”, Београд

Исправкe