» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о измени Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
2

Решење о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2012. годину са Програмом

Акти Града
13

Пословник о раду Изборне комисије градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
15

Одлука о обрасцима за спровођење појединих изборних радњи у поступку избора одборника Скупштине градске општине Нови Београд са обрасцима

Акти градских општина Нови Београд
49

Одлука о ребалансу буџета градске општине Стари град за 2012. годину

Акти градских општина Стари град
57

Решење о изменама и допунама Решења о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник градска општина Стари град

Акти градских општина Стари град
57

Решење о изменама и допунама Решења о именовању Изборне комисије градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
58

Решење о разрешењу Драгице Вигњевић функције заменика јавног правобраниоца градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
58

Решење о именовању члана Надзорног одбора Установе културе градске општине Стари град „Пароброд” из реда запослених

Акти градских општина Стари град
58

Конкурс

Акти градских општина Стари град
58

Одлука о завршном рачуну буџета општине Барајево за 2011. годину

Акти градских општина Барајево
68

Одлука о ребалансу буџета градске општине Барајево за 2012. годину

Акти градских општина Барајево
74

Одлука о одређивању места за држање домаћих животиња на територији градске општине Барајево 73 Решење о престанку функције заменика председника општине Барајево

Акти градских општина Барајево
74

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Барајево
74

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова управних одбора и надзорних одбора ЈКП „10. октобар” Барајево, Дирекције за развој и изградњу општине Барајево и Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
75

Решење о давању сагласности на одлуке о усклађивању цена комуналних услуга ЈКП „10. октобар” Барајево са одлукама

Акти градских општина Барајево
75

Правилник о измени и допуни Правилника о платама изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
76

Одлука о одређивању изгледа и боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине градске општине Лазаревац, расписаним за 6. мај 2012. године

Акти градских општина Лазаревац
76

Одлука о одређивању Јавног предузећа „Службени гласник” за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине градске општине Лазаревац расписаним за 6. мај 2012. године

Акти градских општина Лазаревац
76

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени Ценовника осталих комуналних услуга са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
77

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
78

Решење о другој измени Решења о именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Сопот
79

Решење о измени Решења о одређивању назива и промени назива улица на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
79

Пословник Општинске изборне комисије

Акти градских општина Сурчин
82

Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда

Акти јавних комуналних предузећа