» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Измена социјалног програма за запослене у установама културе чији је оснивач град Београд, у процесу реструктурирања и организационих промена установа

Акти Града
1

Показатељ раста цена на мало у јуну 2004. године

Акти Града
1

Одлука о завршном рачуну буџета општине Вождовац за 2003. годину

Акти градских општина Вождовац
3

Одлука о завршном рачуну буџета општине Палилула за 2003. годину

Акти градских општина Палилула
7

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Палилула за 2004. годину

Акти градских општина Палилула
12

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Палилула

Акти градских општина Палилула
12

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Раковица за 2004. годину

Акти градских општина Раковица
13

Одлука о приступању изградњи објеката за потребе социјалних група на територији општине Раковица

Акти градских општина Раковица
13

Одлука о измени Одлуке о председнику, потпредседнику и члановима Извршног одбора на сталном раду у Скупштини општине Раковица

Акти градских општина Раковица
14

Одлука о завршном рачуну буџета општине Савски венац за 2003. годину

Акти градских општина Савски венац
16

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Савски венац за 2004. годину

Акти градских општина Савски венац
17

Одлука о завршном рачуну буџета општине Стари град за 2003. годину

Акти градских општина Стари град
19

Одлука о допунском буџету општине Стари град за 2004. годину

Акти градских општина Стари град
19

Решење о разрешењу Милоша Алигрудића функције члана Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
20

Решење о именовању Петра Бојовића за члана Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
20

Одлука о завршном рачуну буџета општине Гроцка за 2003. годину

Акти градских општина Гроцка
24

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Акти градских општина Гроцка
24

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању вредности бода за обрачунавање висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта у 2004. години

Акти градских општина Гроцка
25

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
26

Одлука о измени и допуни одлуке о одређивању делова урбанистичких планова који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова

Акти градских општина Гроцка
26

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Јавног предузећа за гасификацију општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
26

Одлука о измени и допуни Одлуке о сахрањивању и гробљима

Акти градских општина Гроцка
27

Одлука о допуни и изменама Одлуке о одржавању чистоће у посебним насељеним местима на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
27

Одлука о изменама Одлуке о општем комуналном уређењу насеља на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
28

Одлука о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
29

Одлука о условима и начину постављања привремених покретних објеката на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
31

Одлука о снабдевању водом општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
36

Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима

Акти градских општина Гроцка
39

Одлука о држању животиња на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
43

Одлука о радном времену у одређеним делатностима и на одређеним пословима на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
46

Одлука о успостављању сарадње између општине Гроцка и општине Ретимнон

Акти градских општина Гроцка
46

Решење о именовању Изборне комисије општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
46

Одлука о додели награде општине Лазаревац за стваралаштво младих

Акти градских општина Лазаревац
47

Одлука о додели Видовданске награде општине Лазаревац Милији Белићу

Акти градских општина Лазаревац
47

Одлука о додели Видовданске награде општине Лазаревац Зорану Белошевићу

Акти градских општина Лазаревац
47

Одлука о завр{ном ра~уну буxета оп{тине Сопот за 2003. годину

Акти градских општина Сопот
49

Одлука о поступку и критеријумима за утврђивање закупнине за грађевинско земљиште

Акти градских општина Сопот
49

План постављања летњих башта угоститељских објеката на јавним површинама у Сопоту

Акти градских општина Сопот
50

План постављања киоска и других покретних привремених објеката на јавним површинама на територији општине Сопот

Акти градских општина Сопот