» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Статут града Београда

Акти Града
11

Привремени пословник Скупштине града Београда

Акти Града
20

Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда

Акти Града
20

Одлука о измени и допуни Одлуке о ауто-такси превозу

Акти Града
21

Решење о оснивању установе културе – Белеф центра

Акти Града
22

Решење о оснивању установе културе – Куће легата

Акти Града
23

Решење о разрешењу два заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
23

Решење о именовању два заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
24

Решење о давању сагласности на статутарну одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећ а „Београд-пут”

Акти Града
24

Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Војвода Степа”, Београд

Акти Града
24

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Војвода Степа”, Београд

Акти Града
24

Решење о разрешењу два члана Школског одбора Школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић”, Земун

Акти Града
24

Решење о именовању два члана Школског одбора Школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић”, Земун

Акти Града
25

Решење о давању сагласности на измене и допуне Ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис” за паркирање возила у вишеетажним паркинг просторима, у подземном паркинг простору „Вуков споменик”, у бокс гаражама, на посебним, повременим, сезонским, општим и паркиралиш тима по уговору

Акти Града
25

Решење о режиму кретања теретних моторних возила кроз Београд

Акти Града
26

Решење о режиму саобраћаја возила која снабдевају територију града Београда

Акти Града
26

Решење о именовању Општинске изборне комисије општине Врачар

Акти градских општина Врачар
27

Одлука о завршном рачуну буџета и Сталне резерве општине Врачар за 2003. годину

Акти градских општина Врачар
31

Одлука о финансирању потреба грађанина у области културе, образовања, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, физичке културе, јавног обавештавања, занатства, туризма и угоститељства, заштите и унапређења животне средине и другим областима од непосредног интереса за грађане општине Врачар у 2004. години

Акти градских општина Врачар
31

Одлука о измени Одлуке о организацији и раду органа општине Раковица

Акти градских општина Раковица
31

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Раковица за 2004. годину

Акти градских општина Раковица
32

Решење о измени и допуни Решења о именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Раковица
32

Решење о именовању Општинске изборне комисије (пречишћен текст)

Акти градских општина Раковица
33

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета општине Лазаревац за 2003. годину

Акти градских општина Лазаревац
37

План детаљне регулације за експлоатацију кварца у алувијалним наносима реке „Оњег” код села Брајковца – општина Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
43

План детаљне регулације за експлоатацију гранодиорита на површинском копу „Плочник” у Брајковцу

Акти градских општина Лазаревац
48

План детаљне регулације за експлоатацију керамичке глине из лежишта „Дрен” код Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
53

План детаљне регулације гробља у Рајковцу

Акти градских општина Младеновац
60

Одлука о припремању плана детаљне регулације Баташевског потока

Акти градских општина Младеновац
60

Решење о разрешењу и именовању члана Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Младеновац
61

Закључак о измени интервентних мера за заштиту најугрож енијих грађана Обреновца

Акти градских општина Обреновац