» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Извештај о раду заштитника грађана за 2011. годину

Акти Града
14

Показатељ повећања потрошачких цена у јуну 2012. године

Акти Града
14

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
15

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
15

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
15

Решење о утврђивању престанка дужности председника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
15

Решење о утврђивању престанка дужности заменика председника градске општине Нови Београд 15 Решење о утврђивању престанка дужности члановима Већа градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
16

Решење о избору председника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
16

Решење о избору заменика председника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
16

Решење о избору чланова Већа градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
16

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
17

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
17

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
17

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Трећа одлука о ребалансу буџета градске општине Обреновац за 2012. годину

Акти градских општина Обреновац
22

Одлука о једнократној помоћи за закључење брака

Акти градских општина Обреновац
25

Одлука о једнократној помоћи породици за новорођенчад

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о измени и допуни Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о допуни Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о допуни Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о допуни Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
29

Решење о допуни Решења о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
29

Решење о допуни Решења о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
29

Решење о допуни Решења о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
29

Решење о допуни Решења о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
30

Решење о допуни Решења о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
30

Решење о допуни Решења о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
30

Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
30

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
31

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
31

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
31

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
31

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
32

Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
32

Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”

Акти градских општина Обреновац
32

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Сопот за 2011. годину

Акти градских општина Сопот
36

Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
36

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
36

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Сопот”

Акти градских општина Сопот
36

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Сопот”

Акти градских општина Сопот
37

Решење о постављењу начелника Управе градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот