» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2012. годину

Акти градских општина Врачар
6

Одлука о промени Статута градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о изменама Пословника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о организацији, саставу и надлежностима сталних радних тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
9

Одлука о јавном правобранилаштву градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
10

Решење о избору чланова и чланица сталних радних тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
11

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд

Акти градских општина Врачар
11

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд

Акти градских општина Врачар
11

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд

Акти градских општина Врачар
12

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд

Акти градских општина Врачар
12

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
12

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
13

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
13

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
13

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
14

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Центра за физичку културу „Врачар” 13 Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
14

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
14

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора Установе рекреативно-образовни центар „Врачар”

Акти градских општина Врачар
14

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Установе рекреативно-образовни центар „Врачар”

Акти градских општина Врачар
15

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Установе рекреативно-образовни центар „Врачар”

Акти градских општина Врачар
15

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе рекреативно-образовни центар „Врачар”

Акти градских општина Врачар
15

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
15

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
16

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
16

Решење о престанку функције заменика председника Скупштине градске општине Нови Београд 16 Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
16

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
16

Решење о разрешењу чланова Управног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
17

Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
17

Решење о именовању чланова Управног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
17

Решење о именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
17

Решење о разрешењу директора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
18

Решење о именовању директора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
18

Решење о разрешењу чланова Управног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
18

Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
18

Решење о именовању чланова Управног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
18

Решење о именовању чланова Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
19

Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
19

Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
19

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Новобеоградске културне мреже

Акти градских општина Нови Београд
19

Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Новобеоградске културне мреже

Акти градских општина Нови Београд
19

Решење о именовању чланова Управног одбора Новобеоградске културне мреже

Акти градских општина Нови Београд
20

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Новобеоградске културне мреже

Акти градских општина Нови Београд
20

Решење о избору Верификационог одбора Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
20

Одлука о верификацији мандата одборницима Скупштине градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
21

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
21

Решење о избору председника Скупштине градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
21

Решење о разрешењу дужности секретара Скупштине градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
21

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
21

Решење о избору Административно-мандатнекомисије Скупштине градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
21

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини општине Барајево

Акти градских општина Барајево
22

Одлука о избору заменика председника Скупштине градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
22

Решење о избору председника градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
22

Решење о избору заменика председника градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
22

Решење о избору Општинског већа градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
22

Одлука о утврђивању престанка мандата одборницима у Скупштини општине Барајево

Акти градских општина Барајево
23

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Барајево
23

Решење о измени Решења о избору Административно-мандатне комисије Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
23

Одлука о ребалансу буџета градске општине Младеновац за 2012. годину

Акти градских општина Младеновац
31

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним признањима градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
31

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу и планирање „ДИП Младеновац”

Акти градских општина Младеновац
32

Решење о престанку функције заменика председника Скупштине градске општине Младеновац 32 Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
32

Решење о избору члана Већа градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
32

Решење о избору члана Већа градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
33

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
33

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
33

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац