» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о измени Одлуке о додатним облицима заштите трудница и породиља на територији града Београда

Акти Града
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању наставника разредне наставе ангажованих за обављање послова у продуженом боравку ученика III и IV разреда основних школа

Акти Града
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и инвестиционих активности корисника средстава буџета града Београда у 2013. и 2014. години

Акти Града
4

Одлука о изради плана генералне регулације за део привредне зоне Јаково, градска општина Сурчин 3 Одлука о изради плана детаљне регулације за Интермодални терминал и логистички центар „Батајница“, градска општина Земун

Акти Града
5

Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Стевана Марковића (Ђуре Ђаковића), градска општина Земун

Акти Града
5

Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Трише Кецлеровића, градска општина Вождовац

Акти Града
6

Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици француској, градска општина Стари град

Акти Града
6

Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у улици Џона Кенедија, градска општина Земун 6 Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом у Улици Чарлија Чаплина, градска општина Палилула

Акти Града
8

Одлука о изради измена и допуна плана детаљне регулације комплекса између улица: Јакуба Кубуровића, Новоградске, Угриновачке и Ивићеве у Земуну 7 Одлука о изради Измена и допуна плана детаљне регулације централне зоне Обреновца за подручје блока „3 Д”, градска општина Обреновац

Акти Града
8

Одлука о допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд – Ниш,јужно од наплатне рампе Бубањ поток, градске општине Вождовац и Гроцка

Акти Града
9

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”

Акти Града
12

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”

Акти Града
15

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд

Акти Града
19

Одлука о промени оснивачког акта Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”

Акти Града
22

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге”

Акти Града
25

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”

Акти Града
28

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”

Акти Града
30

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”

Акти Града
33

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Инфостан”

Акти Града
36

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за стамбене услуге

Акти Града
39

Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење” Београд

Акти Града
39

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”

Акти Града
42

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

Акти Града
44

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
46

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Привредног друштва „Електроизградња”, д.о.о. Београд

Акти Града
46

Измена и допуна Плана постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Младеновац

Акти Града
47

Измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2012. годину

Акти Града
54

Решење о изменама и допунама Решења о оснивању Јавног урбанистичког предузећа

Акти Града
55

Решење о измени Решења о оснивању Јавног предузећа „Сава центар” као јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд

Акти Града
55

Решење о измени Решења о оснивању Јавног предузећа „Београдска тврђава” као јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд

Акти Града
56

Решење о давању сагласности на Статут о изменама Статута Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” Београд

Акти Града
56

Решење о разрешењу заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
56

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града
63

Правилник о измени и допуни Правилника о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације

Акти Града
64

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац