» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
0

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку јавних набавки мале вредности

Акти градских општина Раковица
1

Решење о утврђивању средстава за обућу и одећу за кориснике који се упућују на смештај у установу социјалне заштите или другу породицу

Акти Града
1

Појединачни колективни уговор Јавног предузећа „Сава Центар”

Акти Града
11

Показатељ раста цена на мало у јулу 2004. године 763

Акти Града
11

Одлука о организацији органа општине Вождовац 763

Акти градских општина Вождовац
17

Одлука о избору одборника у Скупштину општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
18

Одлука о организацији и раду органа општине Врачар

Акти градских општина Врачар
23

Привремени пословник Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
30

Одлука о организацији органа општине Звездара

Акти градских општина Звездара
32

Одлука о измени и допуни Одлуке о одржавању чистоћ е у посебним насељеним местима општине Земун

Акти градских општина Земун
36

Одлука о организацији и раду органа градске општине Земун

Акти градских општина Земун
43

Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Земун

Акти градских општина Земун
43

Привремени пословник Скупштине општине Земун

Акти градских општина Земун
51

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Земун Рајку Поповићу

Акти градских општина Земун
52

Решење о разрешењу Рајка Поповића дужности члана Савета Скупштине општине Земун због престанка одборничког мандата

Акти градских општина Земун
52

Решење о образовању Општинског координационог одбора за социјалну политику општине Земун

Акти градских општина Земун
52

Решење о измени Решења о оснивању јавног предузећ а, број 06-589/2001-1 од 10. октобра 2001. године

Акти градских општина Земун
53

Одлука о организацији и раду органа градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
59

Пословник Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
67

Решење о изменама и допунама Решења о именовању Општинске изборне комисије за избор одборника у Скупштину општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
67

Одлука о организацији и раду органа општине Палилула

Акти градских општина Палилула
73

Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије општине Палилула

Акти градских општина Палилула
73

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку јавних набавки мале вредности

Акти градских општина Раковица
74

Одлука о организацији и раду органа градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
80

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Савски венац за 2004. годину

Акти градских општина Савски венац
81

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама лица која бира, именује и поставља Скупштина општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
81

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Савски венац

Акти градских општина Савски венац
81

Одлука о измени Одлуке о коришћењу пословног простора општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
81

Привремени пословник Скупштине градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
90

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије за избор одборника у Скупштину општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
91

Одлука о организацији и раду органа градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
96

Привремени пословник Скупштине општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
102

Решење о именовању Општинске изборне комисије 854

Акти градских општина Чукарица
102

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – ЈП”

Акти градских општина Чукарица
103

Одлука о организацији органа општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
109

Одлука о утврђивању накнаде за заштиту и унапређ ење животне средине

Акти градских општина Гроцка
110

Одлука о изменама и допунама Одлуке о критеријумима утврђивања закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Гроцка
110

Одлука о престанку статуса локалног пута

Акти градских општина Гроцка
110

Решење о именовању два члана и два заменика члана Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
110

Измене и допуне Плана за достављање привремених објеката на јавним површинама у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
111

Измене и допуне Плана за постављање привремених објеката у месним заједницама на територији општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
111

Одлука о организацији органа општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
118

Одлука о установљењу општинске стипендије за студенте

Акти градских општина Младеновац
118

Решење о разрешењу са дужности у Општинској изборној комисији у сталном саставу и именовању у Општинску изборну комисију у сталном саставу

Акти градских општина Младеновац
119

Одлука о Изборној јединици за избор одборника Скупштине општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
119

Одлука о измени и допуни Одлуке о начину, условима и роковима коришћења и враћања средстава солидарности

Акти градских општина Обреновац