» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о стратешком партнерству за извођење радова на изградњи дистрибутивне гасоводне мреже и кућних гасних прикључака на територији градске општине Земун

Акти градских општина Земун
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
1

Одлука о потврђивању мандата одборници у Скупштини градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
2

Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
3

Одлука о измени Одлуке о Управи градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
4

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
4

Одлука о давању у закуп пословног простора

Акти градских општина Стари град
17

Одлука о условима и поступку давања у закуп пословног простора којим управља ЈП – Дирекција за изградњу општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
21

Решење о давању сагласности ЈКП „Гроцка” на Одлуку о повећању цене услуге грејања са Одлуком и Ценовником услуге грејања

Акти градских општина Гроцка
21

Пета одлука о ребалансу буџета градске општине Обреновац за 2012. годину

Акти градских општина Обреновац
26

Одлука о уређивању начина, критеријума и поступка доделе у закуп пословног простора у јавној својини непосредном погодбом и путем прикупљања затворених писмених понуда и пословног простора којим управља и који одржава ЈП „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
30

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
31

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
32

Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
32

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
32

Одлука о измени и допуни Одлуке о организовању Јавног предузећа за информисање „Обреновац” у Обреновцу у Јавно предузеће Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
33

Одлука о првој измени Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
34

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
35

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
36

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац 35 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о зонирању и утврђивању висине закупнине за пословни простор којим управља јавно предузеће „Пословни простор” Обреновац са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
36

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
37

Решење о разрешењу дужности заменика јавног правобраниоца градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
38

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању ценовника за рибњак „Бечменска бара” са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
39

Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности у Београду

Колективни уговори