» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о допуни Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда

Акти Града
1

Упутство о измени Упутства о начину остваривања додатних облика заштите трудница и породиља на територији града Београда

Акти Града
6

Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица (пречишћен текст)

Акти градских општина Вождовац
8

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Одлука о потврђивању мандата одборника и одборница Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Решење о престанку дужности чланова сталних радних тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
9

Решење о избору чланова и чланице сталних радних тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
9

Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
9

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
10

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Нови Београд за 2011. годину

Акти градских општина Нови Београд
16

Одлука о првом ребалансу буџета градске општине Нови Београд за 2012. годину

Акти градских општина Нови Београд
21

Одлука о начину коришћења станова и средстава у јавној својини на којима градска општина Нови Београд има право коришћења

Акти градских општина Нови Београд
23

Одлука о допуни Одлуке о организацији Управе градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
23

Одлука о измени Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
23

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
24

Решење о давању сагласности ЈП „Пословни простор” општина Нови Београд на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о утврђивању закупнине са Одлуком

Акти градских општина Нови Београд
25

Решење о постављењу заменика начелника Управе градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
26

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
26

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот