» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Решење о измени Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
1

Решење о давању сагласности Јавном предузећу „Градско стамбено” на Одлуку о измени Одлуке о висини накнаде за одржавање стамбених зграда са Одлуком

Акти Града
2

Решење о давању сагласности Јавном предузећу „Градско стамбено” на Одлуку о измени Одлуке о висини накнаде за одржавање хигијене (редовно чишћење и прање) са Одлуком

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на измену дела Ценовника осталих услуга Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” са изменом дела Ценовника 2 Решење о давању сагласности на измену Ценовника услуга Јавног предузећа „Ада Циганлија” са изменом Ценовника

Акти Града
4

Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у периоду од 15. новембра 2012. године до 15. марта 2013. године (у зимским условима

Акти Града
4

Показатељ повећања потрошачких цена у септембру 2012. године

Акти Града
5

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
5

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
6

Одлука о додели јавних признања градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
7

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
7

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини општине Барајево

Акти градских општина Барајево
8

Одлука о ребалансу буџета градске општине Барајево за 2012. годину

Акти градских општина Барајево
14

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Барајево
15

Решење о разрешењу директора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
15

Решење о давању сагласности на одлуке Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са одлукама и пречишћеним текстовима ценовника

Акти градских општина Обреновац