» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о организацији и раду органа општине Стари град

Акти градских општина Стари град
9

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Барајево за 2004. годину

Акти градских општина Барајево
13

Одлука о грбу и стегу општине и места Барајево

Акти градских општина Барајево
14

Одлука о употреби и заштити грба и стега општине и места Барајево

Акти градских општина Барајево
17

Одлука о изменама и допунама Одлуке о формирању Фонда солидарне стамбене изградње општине Барајево

Акти градских општина Барајево
18

Одлука о начину, условима и роковима коришћења и враћања средстава солидарности која су издвојена у складу са раније важећим прописима

Акти градских општина Барајево
18

Одлука о манифестацијама од општинског значаја

Акти градских општина Барајево
18

План детаљне регулације за изградњу резервоара „Вис” у Великом Борку

Акти градских општина Барајево
22

Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора и Наздорног одбора Фонда солидарне стамбене изградње

Акти градских општина Барајево
22

Решење о давању сагласности на Правилник о поступку и критеријумима доделе стипендија студентима и апсолвентима

Акти градских општина Барајево
22

Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Барајево

Акти градских општина Барајево
22

Одлука о завршном рачуну буџета општине Младеновац за 2003. годину

Акти градских општина Младеновац
23

Одлука о пружању правне помоћи

Акти градских општина Младеновац
24

Решење о измени Решења о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења општина Младеновац

Акти градских општина Младеновац
24

Одлука о организацији органа градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
30

Одлука о именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Сопот
30

Привремени пословник Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот