» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Наредба о спровођењу активности општинских штабова за ванредне ситуације у зимским условима

Акти Града
1

Одлука о додели награде општине Чукарица „Матија Бан” за 2012. годину

Акти градских општина Чукарица
1

Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета градске општине Сурчин за период од 1. јануара 2012. до 30. септембра 2012. године

Акти градских општина Сурчин
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2012. годину

Акти градских општина Сурчин
8

Одлука о усвајању Правилника о додели награде и признања градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
8

Одлука

Акти градских општина Сурчин
8

Решење о именовању Комисије за доделу општинског признања

Акти градских општина Сурчин
9

Решење о именовању Комисије за предлагање, измене назива или давање назива улица, тргова, засеока и других насељених места у ГО Сурчин

Акти градских општина Сурчин
9

Решење

Акти градских општина Сурчин
9

Решење о разрешењу председника и чланова Савета Месне заједнице Бечмен

Акти градских општина Сурчин
9

Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Бечмен

Акти градских општина Сурчин
10

Решење о разрешењу председника и чланова Савета Месне заједнице Бољевци

Акти градских општина Сурчин
10

Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Бољевци

Акти градских општина Сурчин
10

Решење о разрешењу председника и чланова Савета Месне заједнице Добановци

Акти градских општина Сурчин
10

Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Добановци

Акти градских општина Сурчин
11

Решење о разрешењу председника и чланова Савета Месне заједнице Јаково

Акти градских општина Сурчин
11

Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Јаково

Акти градских општина Сурчин
11

Решење о разрешењу председника и чланова Савета Месне заједнице Петровчић

Акти градских општина Сурчин
11

Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Петровчић

Акти градских општина Сурчин
12

Решење о разрешењу председника и чланова Савета Месне заједнице Прогар

Акти градских општина Сурчин
12

Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Прогар

Акти градских општина Сурчин
12

Решење о разрешењу председника и чланова Савета Месне заједнице Сурчин

Акти градских општина Сурчин
12

Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Сурчин

Акти градских општина Сурчин
13

Решење о разрешењу председника и чланова Савета Месне заједнице Нови Сурчин

Акти градских општина Сурчин
13

Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Нови Сурчин

Акти градских општина Сурчин
13

Решење о разрешењу председника и чланова Савета Месне заједнице Радио Фар

Акти градских општина Сурчин
13

Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Радио Фар

Акти градских општина Сурчин
13

Решење о разрешењу помоћника директора ЈП за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин
14

Решење о именовању заменика директора ЈП за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин
14

Решење о именовању помоћника директора ЈП за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин
14

Решење о именовању помоћника директора ЈП за културу и спорт

Акти градских општина Сурчин
14

Решење о разрешењу помоћника директора ЈП за обављање делатности из области информисања 14 Решење о именовању заменика директора ЈП за обављање делатности из области информисања

Акти градских општина Сурчин
15

Решење о именовању помоћника директора ЈП за обављање делатности из области информисања 15 Решење о именовању помоћника директора ЈП за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
15

Решење о именовању помоћника директора ЈП „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
15

Решење о давању сагласности на измену и допуну Статута Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
16

Решење о давању сагласности на измену и допуну Статута Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса 15 Решење о давању сагласности на измену и допуну Статута Јавног предузећа за културу и спорт

Акти градских општина Сурчин
16

Решење о давању сагласности на измену и допуну Статута Јавног предузећа за обављање делатности из области информисања

Акти градских општина Сурчин
16

Решење о давању сагласности на измену и допуну Статута Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
16

Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
16

Решење

Акти градских општина Сурчин
17

Решење о постављењу начелника Управе градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин