» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Одлука о изменама Одлуке о Награди града Београда

Акти Града
1

Одлука о изменама Одлуке о Награди града Београда за стваралаштво младих

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације за потез дуж улица: Земунска – Тошин бунар на Новом Београду, градска општина Нови Београд

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације дела привредне зоне у Врчину, градска општина Гроцка 2 Одлука о оснивању Градског центра за социјално предузетништво Београда

Акти Града
5

Програм уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2013. годину

Акти Града
28

Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда

Акти Града
29

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Дома здравља „Вождовац”

Акти Града
30

Решење о утврђивању престанка дужности заменика заштитника грађана

Акти Града
30

Решење о именовању заменика градског јавног правобраниоца

Акти Града
30

Решење о давању сагласности на употребу имена Београд у пословном имену Задружног савеза из Београда

Акти Града
30

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града