» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда за 2013. годину са Програмом

Акти Града
5

Решење о утврђивању цена услуга дневних центара за одрасла и старија лица на територији града Београда

Акти Града
6

Решење о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор” – општина Нови Београд (пречишћен текст)

Акти градских општина Нови Београд
9

Решење о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Спортски и пословни центар „Нови Београд” са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (пречишћен текст)

Акти градских општина Нови Београд
12

Одлука о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета градске општине Младеновац (пречишћен текст)

Акти градских општина Младеновац
14

Одлука о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из буџета градске општине Младеновац (пречишћен текст)

Акти градских општина Младеновац
18

Одлука о месним заједницама и другим облицима месне самоуправе на територији градске општине Младеновац (пречишћен текст)

Акти градских општина Младеновац
21

Одлука о допуни Одлуке о установљавању награда и других јавних признања градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
21

Одлука о приступању изради Стратешког акционог плана градске општине Обреновац за период 2014–2016. година

Акти градских општина Обреновац
22

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга за пренос возила специјалном дизалицом „паук” са Ценовником

Акти градских општина Обреновац
23

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац из Обреновца о висини накнада за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
24

Колективни уговор о измени Колективног уговора ЈП Спортски центар „Нови Београд” број 1269 од 5. новембра 2010. године

Колективни уговори