» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Решење о измени Решења о ценама услуга за извршење програма у делатности друштвене бриге о деци у Београду

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дирекције ФЕСТ-а из Београда, ул. МајкеЈевросиме бр. 20

Акти Града
1

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације блока између планиране саобраћајнице Северна тангента, Улице цара Душана, продужетка планиране саобраћајнице Ц-8 иреке Дунав, градска општина Земун

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана генералне регулације за подручје градске општине Палилула ван обухвата Генералног плана Београда 2021

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
4

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Одлука о задужењу градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Решење о утврђивању престанка мандата Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
6

Решење о утврђивању престанка мандата Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
6

Решење о давању сагласности ЈП „Водовод и канализација” Гроцка на Одлуку о повећању цене услуга са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Гроцка
9

Одлука о јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац (пречишћен текст)

Акти градских општина Обреновац
12

Одлука о организовању Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу(пречишћен текст)

Акти градских општина Обреновац
17

Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда

Акти јавних комуналних предузећа
17

Исправка Решења о именовању два члана Школског одбора Економске школе „Нада Димић” Земун

Исправкe