» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности на Ценовник радова ЈКП „Зеленило – Београд” на уређењу и одржавању паркова, јавних зелених и рекреационих површина за 2013. годину са одлукама и Ценовником

Акти Града
25

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Библиотеци града Београда из Београда, ул. Кнез Михаилова бр. 56

Акти Града
25

Показатељ повећања потрошачких цена у јануару 2013. године

Акти Града
25

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
25

Решење о оснивању Јавног предузећа

Акти градских општина Земун
31

Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије градске општине Земун

Акти градских општина Земун
32

Решење о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
36

Решење о оснивању Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
40

Решење о утврђивању престанка мандата Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
41

Решење о утврђивању престанка мандата Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
41

Одлука о организовању Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар општине Палилула” која представља оснивачки акт

Акти градских општина Палилула
47

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о ценама паркирања на општим паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
47

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
48

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
48

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији Управе градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
48

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
50

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац”

Акти градских општина Младеновац
53

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу и планирање „ДИП Младеновац”

Акти градских општина Младеновац
56

Решење о разрешењу секретара Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
56

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
56

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
56

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортско-културни центар„Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац