» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
2

Одлука о измени Одлуке о условном отпису камата и мировању пореског дуга по основу одређених изворних јавних прихода града Београда

Акти Града
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину располагања становима изграђеним према Пројекту изградње 1.100 станова у Београду

Акти Града
2

Решење о разрешењу члана Градске изборне комисије

Акти Града
2

Решење о именовању члана Градске изборне комисије

Акти Града
3

Закључак о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Београда за 2012. годину

Акти Града
3

Одлука о Градској управи града Београда (пречишћен текст)

Акти Града
24

Решење о измени Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града