» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствнене и социјалне подршке детету и ученику

Акти Града
2

Решење о утврђивању цене услуга пријема и отпреме путника на аутобуским станицама на територији града Београда

Акти Града
2

Решење о измени и допуни Решења о одређивању општих стајалишта за аутобусе на међумесним линијама

Акти Града
3

Показатељ повећања потрошачких цена у фебруару 2013. године

Акти Града
3

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Одлука о потврђивању мандата одборнице и одборника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Оснивачки акт Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” 3 Решење о престанку мандата председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
6

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Решење о разрешењу члана сталног радног тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Решење о избору чланице сталног радног тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
7

Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
7

Решење о именовању председника Надзорног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
7

Решење о именовању члана Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
8

Одлука о давању сагласности на Одлуку о утврђивању висине закупнине за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор Чукарица” јп са Одлуком

Акти градских општина Чукарица
8

Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних услуга на пијацама и привременим објектима на подручју општине Чукарица којим управља Јавно предузеће „Пословни простор општине Чукарица” јп са Одлуком

Акти градских општина Чукарица
10

Одлука о давању сагласности на Одлуку о висини накнада за услуге у вези са сахрањивањем са Одлуком

Акти градских општина Чукарица
11

Решење о разрешењу заменика секретара Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
11

Решење о именовању заменика секретара Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
11

Решење о утврђивању назива улице на територији градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
11

Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа „Градско стамбено”

Колективни уговори
29

Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”

Колективни уговори