» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – пречишћен текст

Акти Града
3

Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката – пречишћен текст

Акти Града
6

Решење о давању сагласности на Одлуку о нивоу цена погребних услуга

Акти Града
6

Урбанистичка дозвола за изградњу стамбено-пословног објекта на грађевинској парцели формираној од кат. парцеле 446, дела кат. парцеле 443 и дела кат. парцеле 278 све КО Београд-1 у улици Скендер Беговој бр. 4, општина Стари град, спратности П+4+Пк, БРГП надземних етажа око 1.500 м²

Акти Града
12

Решење о измени Одлуке о буџету општине Раковица за 2002. годину

Акти градских општина Раковица
12

Одлука о привременом финансирању општине Стари град у 2003. години

Акти градских општина Стари град
13

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Стари град Миљану Меденици

Акти градских општина Стари град
13

Решење о именовању јавног правобраниоца општине Стари град

Акти градских општина Стари град
13

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца општине Стари град

Акти градских општина Стари град
13

Решење о изменама и допунама Решења о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник општина Стари град

Акти градских општина Стари град
14

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије општине Барајево

Акти градских општина Барајево
14

Листа кандидата за избор председника општине Барајево

Акти градских општина Барајево
14

Решење о допуни листе кандидата за избор председника општине Барајево

Акти градских општина Барајево
15

Решење о утврђивању Збирне листе за избор одборника у СО Барајево

Акти градских општина Барајево
19

Решење о допуни Решења о утврђивању Збирне листе за избор одборника у Скупштини општине Барајево

Акти градских општина Барајево
19

Решење о избору председника Извршног одбора Скупштине општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
19

Решење о утврђивању броја чланова Извршног одбора Скупштине општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
20

Решење о избору чланова Извршног одбора Скупштине општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
20

Решење о разрешењу Зорана Радивојевића дужности директора ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
20

Решење о потврђивању Решења Извршног одбора Скупштине општине Лазаревац којим се разрешава Зоран Радивојевић дужности директора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
20

Решење о именовању Милана Николића за в.д. директора ЈПКП „Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
20

Решење о потврђивању Решења Извршног одбора Скупштине општине Лазаревац којим се именује Милан Николић за в.д. директора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
21

Решење о разрешењу Милана Николића вршења дужности директора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац – 937

Акти градских општина Лазаревац
21

Решење о потврђивању Решења Извршног одбора Скупштине општине Лазаревац којим се разрешава Милан Николић вршења дужности директора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
21

Решење о именовању Драге Марковића за директора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
21

Решење о потврђивању Решења Извршног одбора Скупштине општине Лазаревац којим се именује Драги Марковић за директора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
22

Решење о разрешењу Слободанке Јевремовић дужности председника Управног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
22

Решење о потврђивању Решења Извршног одбора Скупштине општине Лазаревац којим се разрешава Слободанка Јевремовић дужности председника Управног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац 938

Акти градских општина Лазаревац
22

Решење о именовању Владимира Јовановића за председника Управног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
22

Решење о потврђивању Решења Извршног одбора Скупштине општине Лазаревац којим се именује Владимир Јовановић за председника Управног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
22

Решење о именовању Управног одбора Фонда за стипендирање студената и постдипломаца општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
23

Решење о потврђивању Решења Извршног одбора Скупштине општине Лазаревац којим се именује Управни одбор Фонда за стипендирање студената и постдипломаца општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
23

Решење о разрешењу председника Управног одбора ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
23

Решење о разрешењу члана Управног одбора ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
23

Решење о именовању председника Управног одбора ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
23

Решење о именовању члана Управног одбора ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о разрешењу директора ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о именовању директора ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о разрешењу два члана Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о именовању два члана Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о утврђивању престанка дужности председника Управног одбора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
25

Решење о утврђивању престанка дужности члана Управног одбора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
25

Решење о разрешењу два члана Управног одбора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
25

Решење о именовању председника Управног одбора ЈП за информисање „Радио Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
25

Решење о разрешењу три члана Управног одбора Фонда за коришћење средстава од накнаде за коришћ ење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и угља општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
26

Решење о именовању три члана Управног одбора ЈП за информисање „Радио Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
26

Решење о именовању три члана Управног одбора Фонда за коришћење средстава од накнаде за коришћ ење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и угља општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
26

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти градских општина Лазаревац
26

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти градских општина Лазаревац
26

Измене и допуне Статута ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, стамбене услуге, урбанизам и изградњу „ДИП Младеновац” Младеновац

Акти градских општина Младеновац
27

Статут Привредне коморе Београда

Акти јавних комуналних предузећа
34

Одлука о утврђивању основице, стопа и начина плаћања (доприноса) Привредној комори Београда у 2003. години

Акти јавних комуналних предузећа