» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности градској општини Звездара за утврђивање празника градске општине

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
1

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
2

Одлука о измени Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
2

Решење о разрешењу чланова сталних радних тела градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
2

Решење о избору чланова сталних радних тела градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
2

Решење о разрешењу директора ЈП „Спортски центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
3

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Спортски центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
3

Решење о престанку мандата Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
3

Решење о престанку мандата Надзорног одбора ЈП „Спортски центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
3

Решење о разрешењу чланова Савета Месне заједнице „Авала град”

Акти градских општина Раковица
3

Решење о избору чланова Савета Месне заједнице „Авала град”

Акти градских општина Раковица
4

Закључак о приступању промени Статута градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
4

Правилник о коришћењу Куће краља Петра

Акти градских општина Савски венац
6

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
6

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
6

Решење о разрешењу јавног правобраниоца градске општине Стари град Маје Голубовић Попара због истека мандата

Акти градских општина Стари град
7

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Стари град Зорице Вуковић Вујовић због истека мандата

Акти градских општина Стари град
7

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
7

Решење о изменама и допунама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
7

Одлука о оснивању Фонда „Музеј колубарске битке”

Акти градских општина Лазаревац
9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
10

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
19

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
23

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за информисање „Радио-Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
27

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Прва одлука о ребалансу буџета градске општине Обреновац за 2013. годину

Акти градских општина Обреновац
31

Одлука о измени и допуни Одлуке о стицању и начину коришћења станова у државној својини на којима је корисник градска општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
38

Одлука о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца 32 Одлука о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
44

Одлука о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
51

Одлука о промени оснивачког акта – Одлуке о организовању Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
57

Одлука о промени оснивачког акта – Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
64

Одлука о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
70

Одлука о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
77

Одлука о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
83

Правилник о платама изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево