» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2013. годину

Акти Града
2

Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град”, ЈП

Акти градских општина Стари град
8

Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар„Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
15

Одлука о ребалансу буџета градске општине Гроцка за 2013. годину

Акти градских општина Гроцка
21

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Гроцка у сталном саставу

Акти градских општина Гроцка
21

Решење о разрешењу директора ЈКП „Гроцка” – 21

Акти градских општина Гроцка
21

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
21

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за топлификацију градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
22

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП за топлификацију градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
22

Одлука о оснивању Туристичке организације градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Одлука о допуни Одлуке о стављању ван употребе месног гробља у Барошевцу

Акти градских општина Лазаревац
24

Одлука о допуни Одлуке о одређивању новог гробља на локацији „Петковача” КО Барошевац и о начину његовог коришћења за пресељење месног гробља у Барошевцу

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о образовању Комисије за доделу јавних признања

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о образовању Комисије за називе улица, тргова и других делова насељених места на подручју градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
25

Статут Јавног предузећа Дирекција за изградњу и планирање „ДИП – Младеновац” Младеновац

Акти градских општина Младеновац
31

Решење о утврђивању назива улице С–5 у III месној заједници Обреновац

Акти градских општина Обреновац
31

Решење број 014-020-00-00043/2011-11 од 24. августа 2012. године

Агенција за борбу против корупције
33

Решење број 020-00-00023/2012-11 од 22. октобра 2012. године

Агенција за борбу против корупције
33

Решење број 020-00-00099/2011-11 од 26. октобра 2012. године

Агенција за борбу против корупције
34

Решење број 014-020-00-00075/2012-11 од 17. децембра 2012. године

Агенција за борбу против корупције
34

Исправка Плана места за постављање пловила на делу обале и водног простора на територији града Београда (I фаза)

Исправкe