» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Показатељ повећања потрошачких цена у марту 2013. године

Акти Града
1

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Вождовац 1 Решење о измени Решења о образовању Комисије за представке и жалбе

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о одређивању боје гласачког листића, боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и штампара за штампање изборног материјала за гласање на изборима за одборнике Скупштине градске општине Земун који су расписани за 2. јун 2013. године

Акти градских општина Земун
2

Одлука о објављивању укупног броја уписаних бирача у бирачки списак који се води за градску општину Земун

Акти градских општина Земун
2

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Миросаљци

Акти градских општина Лазаревац
3

Решење о избору члана Већа ГО Сурчин

Акти градских општина Сурчин
3

Закључак

Акти градских општина Сурчин
4

Решење број 014-020-00-00042/2012-11 од 7. децембра 2012. године

Агенција за борбу против корупције
4

Решење број 014-020-00-00047/2012-11 од 17. децембра 2012. године

Агенција за борбу против корупције
5

Решење број 014-07-00-00339/2012-11 од 17. децембра 2012. годинe

Агенција за борбу против корупције