» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о промени Статута града Београда

Акти Града
4

Одлука о ученичким и студентским стипендијама

Акти Града
8

Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града Београда у 2014. и 2015. години

Акти Града
12

Одлука о допуни Одлуке о комуналној полицији 11 Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Немањине, Светозара Марковића, Српских владара и Краља Милутине, градска општина Савски венац

Акти Града
12

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Небојшинe, Рудничкe, Булеварa ослобођења и Карађорђевог парка, градска општина Врачар

Акти Града
13

Одлука о изради плана детаљне регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) – II фаза, од приступног пута ка комплексу трафостанице „Београд 20” до ауто-пута и везе са Новом мокролушком улицом (петља „Ласта”)

Акти Града
14

Одлука о изради плана детаљне регулације дела насеља Миријево, део макрограђевинског блока „В” на локацији „Орловско насеље”, градска општина Звездара

Акти Града
15

Одлука о изради плана детаљне регулације ретензије „Ласта” и мокролушког кишног колектора од ретензије „Ласта” до постојећег мокролушког кишног колектора у Улици Стефана Првовенчаног, градске општине Вождовац и Звездара

Акти Града
16

Одлука о изради плана детаљне регулације простора између Ибарске магистрале, аутопутске обилазнице и пруге Београд–Бар, градска општина Раковица 16 Одлука изради плана детаљне регулације бање у Овчи, градска општина Палилула

Акти Града
17

Одлука о изради плана детаљне регулације дела Блока 51 у Новом Београду, простор између улица Марка Челебоновића и Партизанске авијације, градска општина Нови Београд

Акти Града
18

Одлука о изради плана детаљне регулације Златиборске улице, градска општина Лазаревац

Акти Града
19

Одлука о изради плана детаљне регулације насеља Кусадак, МЗ Шопић, градска општина Лазаревац

Акти Града
19

Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта Центра дечијих летовалишта и опоравилишта града Београда

Акти Града
20

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Вождовац

Акти Града
22

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Савски венац– 22

Акти Града
25

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Звездара

Акти Града
28

Решење о разрешењу заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
29

Решење о именовању заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града