» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Градског центра за социјално предузетништво Београда

Акти Града
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за интермодални терминал и логистички центар „Батајница”, градска општина Земун

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса између улица: Јакуба Кубуровића, Новоградске, Угриновачке и Ивићеве у Земуну

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Трише Кацлеровића, градска општина Вождовац

Акти Града
4

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за потез дуж улица Земунска – Тошин бунар на Новом Београду, градска општина Нови Београд

Акти Града
5

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана генералне регулације за део привредне зоне Јаково, градска општина Сурчин

Акти Града
6

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације дела привредне зоне у Врчину, градска општина Гроцка

Акти Града
7

Решење о измени и допуни Решења о одређивању општих стајалишта за аутобусе на међумесним линијама IV – 01 број 344.16 – 689/12 од 4. маја 2012. године

Акти Града
8

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Стари град за 2012. годину

Акти градских општина Стари град
14

Одлука о ребалансу буџета градске општине Стари град за 2013. годину

Акти градских општина Стари град
19

Решење о престанку функције члана Већа градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
20

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
20

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
20

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о измени и допуни Одлуке о ценовнику услуга ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” са Одлуком

Акти градских општина Стари град
21

Одлука о проглашењу ванредне ситуације на делу подручја градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
21

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени Ценовника осталих комуналних услуга са Одлуком

Акти градских општина Обреновац