» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
3

Показатељ повећања потрошачких цена у мају 2013. године

Акти Града
4

Одлука о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2013. годину

Акти градских општина Врачар
10

Одлука о промени Статута градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
11

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Врачар за 2012. годину

Акти градских општина Врачар
22

Решење о образовању Комисије за именовања градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
23

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
23

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
23

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
24

Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
24

Решење о престанку мандата председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
24

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
24

Решење о разрешењу члана Управног одбора Установе рекреативно-образовни центар „Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
25

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
25

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
25

Решење о разрешењу директора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
25

Решење о именовању вршиоца дужности директора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
26

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Вождовац за 2012. годину

Акти градских општина Вождовац
30

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
30

Одлука о измени Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
30

Решење о избору члана Већа градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
31

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
31

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
31

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
31

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
31

Правилник о начину и поступку давања у закуп, начину одређивања закупнине и адаптације за пословни простор на коме је носилац права коришћења општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
35

Решење о измени и допуни Решења о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
35

Решење о измени и допуни Решења о оснивању Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
36

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Палилула за 2012. године

Акти градских општина Палилула
47

Решење о именовању јавног правобраниоца градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
47

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
47

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
47

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
48

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
48

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
48

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Лазаревац за 2012. годину

Акти градских општина Лазаревац
61

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
61

Решење о утврђивању престанка мандата члану Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
61

Решење о утврђивању престанка мандата члану Управног одбора Јавног предузећа Дирекција Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
62

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
62

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
62

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
62

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за информисање „Радио-Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
63

Упутство о начину и поступку именовања директора јавних и јавно-комуналних предузећа чијије оснивач градска општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
66

Колективни уговор о изменама Колективног уговора за управу градске општине Обреновац

Колективни уговори
66

Исправка Решења о промени назива дела улице Глумчево брдо у МЗ Глумчево брдо

Исправкe