» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Просторни план градске општине Обреновац – 1

Акти Града
101

Решење о измени Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
103

Одлука о допуни Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за градску општину Обреновац

Акти градских општина Обреновац
103

Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца, са текстом огласа

Акти градских општина Обреновац
104

Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац, са текстом огласа – 104

Акти градских општина Обреновац
105

Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за заштиту и унапређењу животне средине на територији градске општине Обреновац, са текстом огласа – 105

Акти градских општина Обреновац
107

Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу, са текстом огласа

Акти градских општина Обреновац
108

Одлука о расписивању и спровођењу конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца са текстом огласа

Акти градских општина Обреновац
109

Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац, са текстом огласа

Акти градских општина Обреновац
111

Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац, са текстом огласа – 111

Акти градских општина Обреновац
112

Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац, са текстом огласа

Акти градских општина Обреновац
113

Решење о образовању Комисије за именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач градска општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
114

Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
114

Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
114

Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
115

Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног предузећа Спортско-културницентар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
115

Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
115

Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
115

Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
116

Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
116

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
116

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
117

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
117

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
117

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца – 117

Акти градских општина Обреновац
118

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
118

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
118

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац