» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 13-2024, издат 2024-02-20
величина 177.67 Kb
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о цени воде и одвођења отпадних вода Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” са Одлуком

Акти Града
2

Одлука о изменама и допунама Статута градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
3

Решење о избору члана Већа градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
3

Решење о престанку дужности председника Изборне комисије градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
3

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
4

Одлука о усаглашавању Статута градске општине Чукарица са Статутом града Београда

Акти градских општина Чукарица
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Чукарица за 2013. годину

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о престанку мандата Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о именовању Комисије за именовање директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
11

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
12

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
14

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа Дирекција Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
15

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за информисање „Радио-Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
17

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ за 2013. годину

Акти градских општина Лазаревац
17

Решење о давању сагласности на Прве измене Програма пословања и рада са финансијским планом за 2013. годину Јавног предузећа Дирекција Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
18

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац за 2013. годину – Прва измена

Акти градских општина Лазаревац
18

Решење о именовању председника и члана Управног одбора Туристичке организације градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
18

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Туристичке организације градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
18

Решење о именовању директора Туристичке организације градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
19

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Фонда „Музеј Колубарске битке”

Акти градских општина Лазаревац
19

Решење о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач градска општина Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
19

Закључак о приступању промени Статута градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
20

Колективни уговор Јавног комуналног предузећа – Градског саобраћајног предузећа „Београд”

Колективни уговори
33

Колективни уговор код послодавца ЈКП „Јавно осветљење” Београд

Колективни уговори