» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације централне зоне Обреноваца за подручје „3Д”, градска општина Обреновац

Акти Града
2

Одлука о подршци спровођењу приоритетних националних политика у области социјалних услуга на нивоу градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
2

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
2

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
2

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о избору председника градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о избору заменика председника градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о избору чланова Већа градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о образовању Комисије за именовање директора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
4

Одлука о изменама Статута градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
6

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2013. годину

Акти градских општина Палилула
14

Одлука о усаглашавању Статута градске општине Раковица са Статутом града Београда

Акти градских општина Раковица
15

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Раковица за 2012. годину

Акти градских општина Раковица
24

Одлука о првом ребалансу буџета градске општине Раковица за 2013. годину

Акти градских општина Раковица
29

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
34

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Спортски центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
40

Одлука о подршци спровођењу приоритетних националних политика у области социјалних услуга на нивоу градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
40

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица” 40 Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Спортски центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
40

Решење о именовању Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач градска општина Раковица

Акти градских општина Раковица
41

Решење о разрешењу чланова сталних радних тела градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
41

Решење о избору чланова сталних радних тела градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
41

Решење о разрешењу чланова савета месних заједница „Митар Бакић” и „Сунчани брег”

Акти градских општина Раковица
41

Решење о избору чланова савета месних заједница „Митар Бакић” и „Сунчани брег”

Акти градских општина Раковица
42

Решење о давању сагласности на Статут ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
42

Решење о давању сагласности на Статут ЈП „Спортски центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
42

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП „Спортски центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
42

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Спортски центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
42

Решење о престанку мандата Управног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
43

Решење о престанку мандата Управног одбора ЈП „Спортски центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
43

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
43

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортски центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
43

Решење о образовању Комисије за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач градска општина Стари град

Акти градских општина Стари град
44

Решење о престанку мандата Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
44

Решење о престанку мандата Управног одбора Јавног предузећа „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
44

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
45

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
45

Колективни уговор Јавног предузећа „Хиподром Београд”

Колективни уговори