» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
1

Решење о измени и допуни Решења о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији града Београда – пешачке зоне

Акти Града
2

Одлука о изменама и допунама Статута градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Одлука о ребалансу буџета градске општине Звездара за 2013. годину

Акти градских општина Звездара
8

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач градска општина Звездара

Акти градских општина Звездара
8

Решење о образовању Комисије за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач градска општина Звездара и именовању председника и чланова Комисије

Акти градских општина Звездара
9

Решење о давању сагласности на Правилник о давању у закуп привремених објеката – киосака и тезги на јавним површинама који су пренети на управљање Јавном предузећу „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
9

Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
9

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
9

Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
10

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
10

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
10

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
10

Одлука о измени Статута градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
11

Конкурс

Акти градских општина Стари град
11

Одлука о промени Статута градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
12

Одлука о ребалансу буџета градске општине Гроцка за 2013. годину

Акти градских општина Гроцка
17

Одлука о условима и поступку давања у закуп пословног простора којим управља ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка (пречишћен текст)

Акти градских општина Гроцка
21

Одлука о изменама и допунама Одлуке о припајању Јавног предузећа за стамбене услуге општине Гроцка Јавном комуналном предузећу „Гроцка” 21 Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка 21 Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
21

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора ЈКП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
22

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
22

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
22

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
22

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП за топлификацију градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
23

Одлука о промени Статута градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
24

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Сопот за 2012. годину

Акти градских општина Сопот
28

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
28

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
28

Решење о постављењу јавног правобраниоца градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
28

Правилник о давању у закуп привремених објеката – киосака и тезги на јавним површинама који су пренети на управљање Јавном предузећу „Пословни простор Звездара”

Акти јавних комуналних предузећа
30

Статут Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Звездара”

Акти јавних комуналних предузећа
37

Статут Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти јавних комуналних предузећа
44

Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” Београд

Колективни уговори