» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Позоришта „Бошко Буха” из Београда, ул. Трг републике бр. 3

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
2

Одлука о промени Статута градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Одлука о другом ребалансу буџета градске општине Земун за 2013. годину

Акти градских општина Земун
10

Решење о образовању Савета за буџет и финансије 9 Решење о образовању Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине

Акти градских општина Земун
10

Решење о образовању Савета за развој и унапређење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду

Акти градских општина Земун
10

Решење о образовању Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Земун
11

Решење о образовању Издавачког савета „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
11

Решење о образовању Комисије за прописе и локалну самоуправу

Акти градских општина Земун
11

Решење о образовању Комисије за представке и предлоге

Акти градских општина Земун
12

Решење о образовању Комисије за доделу признања градске општине

Акти градских општина Земун
12

Решење о образовању Комисије за међуопштинску и међународну сарадњу

Акти градских општина Земун
12

Решење о образовању Комисије за образовање, културу и физичку културу

Акти градских општина Земун
13

Решење о образовању Комисије за родну равноправност

Акти градских општина Земун
13

Решење о разрешењу члана Комисије за административна и мандатна питања и избору новог члана комисије

Акти градских општина Земун
13

Решење о образовању Комисије за споменике и називе улица и тргова

Акти градских општина Земун
14

Решење о образовању Комисије за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца

Акти градских општина Земун
14

Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите

Акти градских општина Земун
14

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Земун

Акти градских општина Земун
15

Решење о именовању директора ЈП „Пословни простор Савски венац”.

Акти градских општина Савски венац
15

Одлука о промени Статута градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
17

Одлука о установљењу општинске стипендије за студенте

Акти градских општина Младеновац
18

Одлука о ребалансу буџета градске општине Младеновац за 2013. годину

Акти градских општина Младеновац
25

Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
26

Одлука којом се утврђује да одредба члана 21. Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 60/09 и 6/10), у време важења, није била у сагласности са Уставом, као и да одредбе чл. 20, 20а, 22, 25. и 26. Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10, 18/11, 54/11, 17/12 и 42/12) нису у сагласности са Уставом

Акти Уставног суда Србије