» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Решење о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о организацији и систематизацији послова у Позоришту на Теразијама из Београда, Трг Николе Пашића бр. 3

Акти Града
1

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти Града
2

Правилник о измени и допуни Правилника о критеријумима и мерилима за утрвђивање листе реда првенства за први избор корисника социјалног становања у заштићеним условима

Акти Града
2

Решење о утврђивању престанка права коришћења грађевинског земљишта на 14187/90708 удела катастарске парцеле бр. 832/1 КО Нови Београд VAPA GRAĐEVINSKOМ PROMETNOМ PREDUZEĆU DOO BEOGRAD, ул. Булевар војводе Мишића бр. 37 са Закључком о исправци Решења

Акти Града
2

Решење о престанку права коришћења грађевинског земљишта Привредном друштву за развој пројеката некретнина DELREAL 1 DOO Београд, ул. Милентија Поповића бр. 7В на катастарским парцелама број 511, 526/2, 526/4, 527/1, 527/2, 527/3, 527/4, 528/1, 528/2, 529/1, 529/2, 530/1, 530/2, 531/1, 531/2, 531/3, 532/1, 6636/6 и 6637/3 све КО Нови Београд

Акти Града
3

Решење о измени и допуни Решења о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији града Београда – пешачке зоне

Акти Града
3

Показатељ смањења потрошачких цена у јулу 2013. године

Акти Града
3

Решење о давању сагласности ЈКП „Гроцка” на Одлуку о утврђивању цена услуга превоза преко Дунава са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Гроцка
4

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке Управног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац број 091-IX/13-1-ван. од 29. маја 2013.године о ценама основних комуналних услуга испоруке воде и изношења смећа са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
5

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о измени Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Обреновац
8

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени Ценовника основних комуналних производа и услуга са Одлуком и пречишћеним текстом Ценовника

Акти градских општина Обреновац
10

Одлука о промени Статута градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
12

Одлука о измени Одлуке о Управи градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2013. годину

Акти градских општина Сурчин
19

Одлука

Акти градских општина Сурчин
20

Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда

Акти јавних предузећа и других организација
20

Колективни уговор Туристичке организације Београда

Колективни уговори
30

Исправка Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац

Исправкe