» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
1

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
2

Решење о утврђивању престанка мандата председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
2

Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
2

Одлука о додели звања почасни грађанин Новог Београда Емиру Бекрићу

Акти градских општина Нови Београд
3

Одлука о додели звања почасни грађанин Новог Београда Михајлу Пантићу

Акти градских општина Нови Београд
3

Одлука о спровођењу новог јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
3

Решење о разрешењу директора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
3

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор” општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
4

Закључак о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
4

Одлука о промени Статута градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
5

Одлука о другом ребалансу буџета градске општине Барајево за 2013. годину

Акти градских општина Барајево
11

Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
15

Одлука о измени Одлуке о престанку рада Фонда солидарне стамбене изградње општине Барајево

Акти градских општина Барајево
15

Одлука о покретању иницијативе за израду плана генералне регулације за насеље Барајево

Акти градских општина Барајево
16

Одлука о додели јавних признања општине Барајево

Акти градских општина Барајево
16

Решење о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Барајево
16

Решење о разрешењу и избору Административно-мандатне комисије Скупштине градске општинеБарајево

Акти градских општина Барајево
17

Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора установе Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
17

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова надзорних одбора Дирекције за разовој и изградњу градске општине Барајево, ЈП и ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
17

Мерила за оцењивање стручне оспособљености, знања и вештина за именовање директора јавних предузећа

Акти градских општина Барајево
18

Трећа одлука о ребалансу буџета градске општине Обреновац за 2013. годину

Акти градских општина Обреновац
25

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
25

Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца – 25

Акти градских општина Обреновац
25

Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
25

Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
26

Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
26

Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
26

Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног комуналног предузећа „Топловод” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
26

Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
27

Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортскокултурни центар „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
27

Решење о именовању директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
27

Решење о именовању директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
27

Решење о именовању директора ЈП „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
29

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
29

Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”

Акти градских општина Обреновац
29

Закључак

Акти градских општина Обреновац