» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији Београда

Акти Града
1

Показатељ раста потрошачких цена у августу 2013. године

Акти Града
1

Одлука о промени Статута градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Одлука о измени Пословника о раду Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Одлука о оснивању Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни простор – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о измени решења о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Вождовац – 8

Акти градских општина Вождовац
9

Решење о констатовању престанка функције заменика директора ЈП „Пословни простор – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
9

Одлука о начину финансирања програма удружења из буџета градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
11

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
12

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
12

Решење о давању сагласности на План и програм пословања ЈП за топлификацију градске општине Гроцка за период 20. јун – 31. децембар 2013. године

Акти градских општина Гроцка
12

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања за 2013. годину са финансијским планом ЈП Дирекције за изградњу општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
12

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
12

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП за топлификацију градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
13

Решење о именовању директора ЈП за топлификацију градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
13

Решење о разрешењу директора ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
13

Решење о именовању директора ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
13

Решење о разрешењу директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
13

Решење о именовању директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
14

Закључак о исправци грешке у решењу СО Гроцка број 015-716 од 18. новембра 1992. године

Акти градских општина Гроцка
14

Решење о давању сагласности ЈП за топлификацију градске општине Гроцка на Одлуку о утврђивању цена за прикључење нових корисника на даљински систем грејања са Одлуком

Акти градских општина Гроцка
14

Одлука о ребалансу буџета градске општине Младеновац за 2013. годину

Акти градских општина Младеновац
22

Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
22

Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
22

Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
22

Решење

Акти градских општина Младеновац
23

Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда

Акти јавних предузећа и других организација
23

Исправка Одлуке о изменама и допунама Статута градске општине Звездара

Исправкe