» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Показатељ повећања потрошачких цена у јуну 2013. године

Акти Града
1

Статут градске општине Земун (пречишћен текст)

Акти градских општина Земун
15

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
16

Одлука о додели јавних признања градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
17

Решење о именовању члана Надзорног одбора из реда запослених Јавног предузећа „Спортски центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
17

Одлука о другом ребалансу буџета градске општине Стари град за 2013. годину

Акти градских општина Стари град
27

Одлука о изменама и допунама Одлуке о употреби грба и заставе градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
27

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе културе градске општине Стари град „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
27

Одлука о давању у закуп пословног простора

Акти градских општина Стари град
30

Решење о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник градска општина Стари град

Акти градских општина Стари град
33

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Стари град Зорице Вуковић Вујовић

Акти градских општина Стари град
34

Решење о постављењу Зорице Вуковић Вујовић за јавног правобраниоца градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
34

Решење о постављењу Марије Јончић за заменика јавног правобраниоца градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
34

Решење о разрешењу дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
34

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
35

Решење о разрешењу дужности директора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословницентар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
35

Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
35

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац