» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда

Акти Града
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансирању наставника разредне наставе ангажованих за обављање послова у продуженом боравку ученика III и IV разреда основних школа

Акти Града
3

Одлука о измени и допуни Одлуке о финансијској помоћи пензионерима Београда

Акти Града
3

Решење о додели назива Улице подморничара Ђорђа Митровића на територији градске општине Звездара

Акти Града
3

Решење о додели назива Улице браће Милић на територији градске општине Звездара

Акти Града
3

Решење о додели назива Улице Срђана Алексића на територији градске општине Нови Београд

Акти Града
4

Решење о додели назива улица на територији градске општине Вождовац

Акти Града
4

Решење о додели назива Чавкетов пасаж на територији градске општине Стари град

Акти Града
4

Решење о додели назива Улице Небојше Ђукелића на територији градске општине Чукарица

Акти Града
4

Решење о додели назива Платоа Соје Јовановић на територији градске општине Врачар

Акти Града
4

Решење о додели назива Платоа Раше Ливаде на територији градске општине Земун

Акти Града
5

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

Акти Града
5

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

Акти Града
5

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Сава центар”

Акти Града
5

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Сава центар”

Акти Града
6

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило Београд” 6 Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило Београд” 6 Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”

Акти Града
6

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”

Акти Града
6

Решење о разрешењу генералног директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
7

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
7

Решење о разрешењу генералног директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” 7 Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”

Акти Града
7

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” 7 Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”

Акти Града
8

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
8

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
8

Решење о давању сагласности на Измену Програма пословања Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” за 2013. годину

Акти градских општина Звездара
8

Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2013. годину

Акти градских општина Звездара
9

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац из Обреновца о висини накнада за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
10

Решење о давању сагласности ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац на ценовник услуга за пренос возила специјалном дизалицом „паук” са Одлуком о ценовнику услуга

Акти градских општина Обреновац
13

Одлука којом се утврђује да део одредбе члана 1, чл. 11. до 15. и чл. 17. и 19. Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Барајево („Службени лист града Београда”, бр. 12/09 и 54/09) није у сагласности са Уставом и законом

Акти Уставног суда Србије