» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији Управе градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
3

Решење о престанку функције члана Већа градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
4

Решење о измени Решења о образовању Савета за комуналне делатности, урбанизам и заштиту животне средине Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
4

Решење о измени Решења о образовању Савета за питања локалне самоуправе Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
4

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
4

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
5

Одлука о престанку мандата одборнику у Скупштини градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
5

Одлука о потврђивању мандата одборници у Скупштини градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2013. годину

Акти градских општина Савски венац
27

Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
27

Решење о именовању заменице члана Изборне комисије градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
27

Решење о разрешењу заменика председника Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
27

Решење о именовању заменика председника Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
27

Решење о разрешењу члана Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
28

Решење о именовању члана Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
28

Решење о разрешењу директора ЈП „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
28

Решење о именовању директора ЈП „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
28

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
28

Одлука о промени Статута градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
30

Одлука о ребалансу буџета градске општине Лазаревац за 2013. годину

Акти градских општина Лазаревац
41

Решење о измени Решења о избору чланова Мандатне комисије

Акти градских општина Лазаревац
41

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
41

Решење о именовању директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
41

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
41

Решење о именовању директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
42

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа Дирекција Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
42

Решење о именовању директора Јавног предузећа Дирекција Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
42

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за информисање „Радио-Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
42

Решење о именовању директора Јавног предузећа за информисање „Радио-Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
43

Решење о престанку дужности члана Управног одбора Фонда „Музеј Колубарске битке”

Акти градских општина Лазаревац
43

Решење о именовању члана Управног одбора Фонда „Музеј Колубарске битке”

Акти градских општина Лазаревац
43

Решење о давању сагласности на Одлуку о промени Статута Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
43

Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
43

Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа Дирекција Лазаревац за период 1. јануар 2013 – 30. јун 2013. године

Акти градских општина Лазаревац
43

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Сопот” Сопот

Акти градских општина Сопот
44

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пијаце Ропочево” Сопот – 44

Акти градских општина Сопот
44

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Сопот” Сопот

Акти градских општина Сопот
44

Решење о образовању Комисије за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач градска општина Сопот

Акти градских општина Сопот