» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”

Акти Града
1

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”

Акти Града
2

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге”

Акти Града
2

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Инфостан”

Акти Града
2

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”

Акти Града
3

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило Београд”

Акти Града
3

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” – 3

Акти Града
3

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење”, Београд

Акти Града
4

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”

Акти Града
4

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд

Акти Града
4

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за стамбене услуге

Акти Града
5

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

Акти Града
5

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београд-пут” – 5

Акти Града
5

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
6

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног урбанистичког предузећа

Акти Града
6

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног радиодифузног предузећа „Студио Б”– 6

Акти Града
6

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава”

Акти Града
7

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Сава центар”

Акти Града
7

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Хиподром Београд”

Акти Града
7

Решење о утврђивању права на плату, накнаде и друга права председника, чланова и секретара Привременог органа града Београда

Акти Града
8

Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Акти Града
8

Решење о допуни Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда

Акти Града