» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у периоду од 15. новембра 2013. године до 15. марта 2014. године (у зимским условима

Акти Града
2

Показатељ раста потрошачких цена у октобру 2013. године

Акти Града
2

Одлука о престанку мандата одборнице Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2013. годину

Акти градских општина Врачар
10

Одлука о одређивању критеријума за доделу пословног простора чији је корисник градска општина Врачар

Акти градских општина Врачар
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника/одборница у Скупштини градске општине Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Врачар
13

Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета градске општине Врачар у 2014. години

Акти градских општина Врачар
13

Решење о престанку функције члана и чланице Већа градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
14

Решење о избору чланова Већа градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
14

Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
14

Одлука о успостављању сарадње између градске општине Савски венац, Република Србија и општине Мирна, Република Словенија

Акти градских општина Савски венац
15

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
15

Решење о давању сагласности на Одлуку о промени Статута Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
15

Решење о образовању Комисије за израду Локалног акционог плана за младе

Акти градских општина Чукарица
15

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
16

Одлука о изменама и допунама Одлуке о унутрашњем уређењу Управе градске општине Барајево – 16

Акти градских општина Барајево
19

Одлука о трећем ребалансу буџета градске општине Барајево за 2013. годину

Акти градских општина Барајево
25

Одлука о месним заједницама на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
26

Решење о утврђивању престанка функције директора Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево ЈП

Акти градских општина Барајево
26

Решење о именовању директора Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево ЈП

Акти градских општина Барајево
27

Решење о разрешењу в.д. директора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
27

Решење о именовању директора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
27

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова надзорних одбора Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево ЈП и ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
27

Решење о давању сагласности на Одлуку о усклађивању цена изношења смећа која је донета на седници Надзорног одбора ЈКП „10. октобар” Барајево са Одлуком

Акти градских општина Барајево
28

Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке Управног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац о ценама пијачних услуга број 091-III/12-22 од 21. децембра 2012. године са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
28

Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета ГО Сурчин

Акти градских општина Сурчин
28

Одлука о изменама и допунама одлука број I-0106-326/12, I-01-06-53/13 и I-01-06-227/13

Акти градских општина Сурчин
35

Одлуке о усвајању извештаја о пословању јавних предузећа за период 1. јануар 2013. године – 30. септембар 2013. године (Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин, Јавно предузеће за обављање послова информисања, Јавно предузеће за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса, Јавно предузеће за обављање послова из области туризма, Јавно предузеће за обављање послова из области културе и спорта, Јавно предузеће „Аграр – Сурчин”)

Акти градских општина Сурчин
36

Одлуке којима се прихватају молбе заменика директора појединих јавних предузећа за разрешење функције (Јавно предузеће за обављање послова из области културе и спорта, Јавно предузеће „Аграр – Сурчин”, Јавно предузеће за обављање послова информисања)

Акти градских општина Сурчин
36

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
36

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
37

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање послова информисања

Акти градских општина Сурчин
37

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из области информисања

Акти градских општина Сурчин
38

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин
38

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин
38

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
38

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
39

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта

Акти градских општина Сурчин
39

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
40

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
40

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
40

Решење о именовању заменика директора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
40

Закључак о усвајању Извештаја о раду Управе градске општине Сурчин за период од 1. јануара 2013. до 30. јуна 2013. године

Акти градских општина Сурчин