» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Небојшине, Рудничке, Булевара ослобођења и Карађорђевог парка, градска општина Врачар

Акти Града
2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације ретензије „Ласта” и мокролушког кишног колектора од ретензије „Ласта” до постојећег мокролушког кишног колектора у Улици Стефана Првовенчаног, градске општине Вождовац и Звездара

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) – II фаза, од приступног пута ка комплексу трафостанице „Београд 20” до ауто-пута и везе са Новом мокролушком улицом (петља „Ласта”)

Акти Града
5

Одлука о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике у Скупштину градске општине Вождовац који ће се одржати 15. децембра 2013. године

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о одређивању изгледа и боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине градске општине Вождовац који ће се одржати 15. децембра 2013. године

Акти градских општина Вождовац