» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о разрешењу градског јавног правобраниоца

Акти Града
1

Решење о именовању градског јавног правобраниоца

Акти Града
2

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”, Београд

Акти Града
2

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”, Београд

Акти Града
2

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”

Акти Града
2

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”

Акти Града
3

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП

Акти Града
3

Решење о именовању вршиоца дужности директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП

Акти Града
3

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд

Акти Града
3

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд

Акти Града
4

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
4

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
4

Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, Београд

Акти Града
4

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, Београд

Акти Града
5

Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Акти Града
5

Одлука о употреби грба и заставе градске општине Стари град (пречишћен текст)

Акти градских општина Стари град